Funkční trénink – level 2

Termín:

2021 

Místo výuky:

Fitness Silicon Gym Strahov Jezdecká 312 169 00 Praha 6 - Břevnov
hhttps://gym.siliconhill.cz/index.php/cs/

Cena za osobu:

1.500 Kč


Číslo účtu: 271589910/0300
Variabilní symbol: datum svého narození ve formátu DDMMRRRR (Den, Měsíc, Rok)
IBAN: CZ05 0300 0000 0002 7158 9910
SWIFT: CEKOCZPP

Pro velký zájem jsme pro Vás připravili jednodenní odborný seminář Funkční trénink - level 2, který navazuje na odborný seminář Funkční trénink - level 1. Podmínkou pro přihlášení na FT - level 2 je absolvování FT - level 1. Obsahem FT - level 2 bude bohatý zásobník cviků s fukčními pomůckami: ketelbel, lodní lana, trx a flowin apod.

Pod dohledem našich zkušených trenérů Mateje a Lenky absolvujete seminář, po jehož zakončení získáte Certifikát s názvem "Funkční trénink - level 2", na jeho základě můžete získané vědomosti a dovednosti uplatňovat v praxi. Certifikát má i anglický podtext.

Program semináře

09:00 - Zahájení

09:15 - Opakování

 • Funkční trénink I. - teorie
 • Funkční trénink I. - základní cviky


09:30 - Ketlebell

 • swing
 • clean and press
 • catch and switch
 • turkish get-up
 • side plank pull ups / deltoid raise
 • další možnosti a variace

10:45 - Pauza


11:00 - Lodní lana

 • horizontal waves
 • vertical waves
 • circles
 • explosive double slams
 • schufle waves
 • russian twist
 • snake
 • další možnosti a variace


12:30 - Pauza


13:30 - Tandemové cvičení

 • gymball squats
 • squats & push ups
 • russian twist
 • leg press
 • double hip up
 • box up
 • push ups - face to face / reverse


14:15 - Pauza


14:30 - TRX

 • upper body: shoulder press - handstand & spike, 1 arm row in plank, plank rock to triceps push ups
 • lower body: 1 leg skater squat, squat & jump - front / back
 • abs: scroll & straight up, straight arm plank to buterfly, spiderman crawl, side plank knees in

15:30 - Pauza


15:40 - Flowin

 • upper body: hyperextension, buterfly circle, 1 arm reach - push up / plank
 • lower body: front lunges, knee curl
 • abs: mountain climber variations - 1 leg / straight & across, side plank pulls, metronome

16:30 - Vyhodnocení


17:00 - KonecPřednášející - Ing. Matej Hanák

Osobní trenér kondičního posilování, Instruktor fitness, Instruktor kondičního posilování a Trenér kulturistiky,

Certifikovaný trenér na závěsný a kluzný systém

Cvičení v těhotenství a funkční sterilita u žen

Master trenér ve fitcentru Silicon GYM

Trenér Christensen Hockey Programs


Přednášející - Lenka Kinclová

Instruktor fitness, Instruktor kondičního posilování, Instruktor kulturistiky

Certifikovaná trenérka na závěsný systém, Core

Osobní trenérka ve fitcentru Silicon GYM