Kontakt

Sídlo společnosti - fakturační adresa

MS - 97, s.r.o.

Pobřežní 249/46

Praha 8 - Karlín

PSČ 186 00

+420 606 443 751

IČ: 250 58 304

DIČ: CZ250 58 304

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 46020.

Platební údaje

Číslo účtu: 271589910/0300

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ05 0300 0000 0002 7158 9910
SWIFT: CEKOCZPP
Účet veden u Československé obchodní banky, a.s.


Místo teoretické výuky

Olympijská 1903/3
Praha 6 Břevnov

Místo praktické výuky

Chaloupeckeho 312/13
Praha 6 Břevnov